Udmeldelse og ændring af medlemskab

Ønsker du at melde dig ud af Ballerup Tennisklub eller sætte dit medlemskab i bero, kan du sende en mail til BTK's mail-adresse: post@btk.dk

Du har også mulighed for at ændre dit medlemskab til passivt medlemskab. På den måde bevarer du tilknytningen til klubben og støtter klubben. Det koster 200 kr. pr. år at være passivt medlem. 

Som passivt medlem er du med til at støtte det frivillige arbejde i Ballerup Tennisklub. Samtidigt har du mulighed for at deltage i sociale arrangementer, herunder spisninger, fester, medlemsmøder mv.
Desuden er du meget velkommen til at deltage i det frivillige arbejde, f.eks. Ungdomsarbejdet.

Hvis du får lyst til at blive aktiv medlem og spille tennis på banerne, er du velkommen til at betale fuldt kontingent igen.

Klik her for at skifte medlemskab.