Bestyrelse og udvalg

De frivillige ledere i Ballerup Tennisklub

Telefonnumre kan ses på medlemslisten som findes i bookingsystemet.

Ungdomsudvalg

Torben Michalski, tmc@dsv.com
Rene Storm Pedersen, stormp2@gmail.com 
Christen Sloth, christen.sloth@gmail.com 

Festudvalg

Kirsten Timmermanns, kirtim2605@gmail.com 
Gitte Ravn, gitte@kravn.dk 
Rasmus Trads, liserasmus@c.dk 
Michael Thielsen, mcth@sport.dk 
Ann Storm Pedersen, stormpedersen@ppg.com 
Lene Michalski, lene_joergensen@hotmail.com 

Bladudvalg  

Rasmus Trads, liserasmus@c.dk 
Niels Tegne-Hansen, tegnehansen@gmail.com 
Johnny Jakobsen, mjp@jakobsen.mail.dk 
Steen Dühring, steendh@hotmail.com 

Spilleudvalg  

Michael Corfitzen, michaelcherbert@hotmail.com 

Motionsudvalg  

Bjarne Skov, frimann.skov@gmail.com 
Steen Pedersen, Petersensteen2@Gmail.com 
Jørgen Antonsen, jbantonsen17@gmail.com 
Kurt Jensen, gade@jensen.mail.dk 
Gitte Ravn, gitte@kravn.dk 

Bane- og klubhusudvalg  

Steen Nellemose Hansen, steen.n.hansen@gmail.com 
Johnny Gruhl, jmgruhl@mail.dk 
Kirsten Timmermanns, kirtim2605@gmail.com 
Annie Hessel, Amhessel@Privat.dk  
Kurt Christiansen, post@btk.dk 
Michael Thielsen, mcth@sport.dk 
Erik Hvalsøe, medlem@btk.dk 
Rasmus Trads, liserasmus@c.dk 
John Dühring, johndu@live.dk 

Sponsorudvalg  

Rasmus Trads, liserasmus@c.dk 
Steen Dühring, steendh@hotmail.com 

Blomsterudvalg  

Lene Michalski, lene_joergensen@hotmail.com Ann Storm Pedersen, stormpedersen@ppg.com

Livs-nyderne  

Kurt Eriksen, ke-ij@mail.tele.dk 
Jørgen Antonsen, jbantonsen17@gmail.com 

Revisorer  

Lise Lundov, liserasmus@c.dk 
Frode Gabrielsen, frodekirsten@c.dk 
Kjeld Halvorsen, (suppleant) kjeldhalvor@mail.dk