Nyheder

Julegave til Tapeten

Julegave til Tapeten

Budgetaftalen 2020 i Ballerup Kommune, der blev vedtaget af alle partier i kommunalbestyrelsen, betød bl.a. at der er blevet afsat 2,4 mio kr. til Tapeten. Peng...
21. december 2019 10:24
Tennis Øst holdturneringen for voksne 2020

Tennis Øst holdturneringen for voksne 2020

Ændringer for rækkerne i Motionist, Golden Age, senior serie og veteran. Tennis Øst nedsatte efter sommerferien et ad hoc-udvalg med deltagelse af en række inv...
13. december 2019 21:08
Se alle nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 16. februar 2020 kl. 10 i klubhuset i Damgårdsparken.

Vi starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk at der under punkt 5 er forslag til vedtægtsændringer af § 5, 6 og 8. Det drejer sig dels om nogle ændringer, som BTK's bank AL-Bank har anmodet om. Herudover foreslår bestyrelsen nogle ændringer, da det ikke er sikkert, at klubbladet Smash fortsætter på samme måde som hidtil. 

Indkaldelse mv. til generalforsamling

Webcam i Damgårdsparken 

Image will refresh every 1 Minutes 5 Seconds

Se flere billeder

Adgang til tennisbanerne

Der er blevet monteret låse på dørene til tennisbanerne i Damgårdsparken pga. problemer med gratister. Der skal bruges en adgangskode for at åbne dørene, og denne kode kan ses, når man er logget ind i bookingsystemet.

Koden vil blive ændret i løbet af sæsonen.

Bemærk: Ny kode fra den 9. august.

Læs mere om adgang