Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

I 2019 afholdes generalforsamlingen den 17. februar kl 10 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan kontaktes på post@btk.dk 

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Der er ikke indkommet forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Klik på 2019 for at se indkaldelse, regnskab mv.

Vedtægter for Ballerup Tennisklub