Ekstraordinær generalforsamling i Ballerup Tennisklub afholdes mandag den 31. oktober 2022 kl. 20  klubhuset i Damgårdsparken.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Forslag om vedtægtsændring

4. Forslag om medfinansiering af padeltennisbaner

5. Eventuelt
  

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af medlemsmødet, der starter kl 19. Spisningen starter kl 18. Tilmelding til spisning er påkrævet. Klik her for at tilmelde dig spisningen.

Årsagen til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling er planerne om etablering af padeltennisbaner i Damgårdsparken.

 

Punkt 3 Forslag om vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår § 1.2 ændret fra den nuværende formulering:
”Klubbens grundlag er fællesskabet og formålet er at skabe de bedst mulige vilkår for udøvelse af tennissporten i Ballerup Kommune.” 
Til denne formulering:
”Klubbens grundlag er fællesskabet og formålet er at skabe de bedst mulige vilkår for udøvelse af tennis- og padelsporten i Ballerup Kommune.”

Da vedtægtsændringer jf. § 5.1 skal være indsendt inden den 1. januar samme år, skal vedtægtsændringen konfirmeres på førstkommende ordinære generalforsamling.


Punkt 4 Forslag om medfinansiering af padeltennisbaner

Bestyrelsen foreslår at Ballerup Tennisklub tilbyder medfinansiering af padeltennisbaner. 

Medfinansieringen forudsætter at banerne etableres i Damgårdsparken, og at BTK får den samme dispositionsret over banerne som tennisbanerne.

Medfinansieringen vil bestå i følgende:

  • BTK yder et kontant beløb på 250.000 kr., der tages af BTK’s formue.
  • BTK ansøger om tilskud i DIF og DGI's foreningspulje
  • BTK ansøger om lån i DIF/DGI puljen og hos fonde.


Status på padeltennisprojektet

Som de fleste er bekendt med, har BTK været i dialog med Ballerup Kommune gennem de sidste 4 år om etablering af padeltennisbaner. Det har været drøftet på både medlemsmøder og generalforsamlinger gennem hele perioden. Projektet har, som så meget andet, ligget næsten stille i Coronatiden, men nu er der igen konkrete tiltag i Ballerup Kommune. 

Miljøudvalget skal behandle en helhedsplan for Damgårdsparken i efteråret 2022, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle padelprojektet.

Der er på nuværende tidspunkt forslag om at placere padeltennisbanerne på den gamle grusbane i Damgårdsparken. I dag er halvdelen af den gamle grusbane udlagt til parkeringsplads, mens den anden halvdel ligger ubrugt hen. BTK har foreslået anlæggelse af to baner, da det vil være minimum, hvis der skal gennemføres træning og arrangementer.

For at BTK kan komme i betragtning til padeltennisbaner, skal padel fremgå af BTK’s vedtægter. Den foreslåede ændring af § 1.2 er godkendt af Ballerup Kommune. 

Der har været overvejelser om at placere padeltennisbanerne i Ballerup Idrætsby, men vi har givet udtryk for, at det ikke vil være hensigtsmæssigt. Det vil medføre en klub i klubben eller to klubber, hvilket vi ikke er interesseret i.

Vi er interesseret i at padel bliver en integreret del af BTK. Både træning for børn og voksne, samt sociale arrangementer og turneringer skal være en naturlig del af BTK’s aktiviteter i lighed med de nuværende aktiviteter.

Padel i BTK skal primært være for BTK’s nuværende medlemmer, sekundært for nye medlemmer bosiddende i Ballerup Kommune. Der vil givetvis komme flere medlemmer i BTK, men vi har mulighed for at begrænse tilgangen jf. § 2.1 i BTK’s vedtægter.

De ekstra kontingentindtægter skal benyttes til at dække udgifterne til træning ol. samt til afbetaling på lånet.

Send dine spørgsmål til bestyrelsen

Har du spørgsmål som du ønsker besvaret inden eller på generalforsamlingen, så send dem i god tid til post@btk.dk

 

Klik nedenfor på 2022 for at se indkaldelsen. 

Vedtægter for Ballerup Tennisklub

Medlemstal i BTK fra 2012 frem til i dag