Generalforsamlingen blev afholdt søndag den 13. februar kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken.

Under punkt 4 blev en kontingenforhøjelse på 100 kr. vedtaget.

Bemærk: Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at udsætte kontingentforhøjelsen for passive medlemmer.

Under punkt 5 blev følgende vedtægtsændringer vedtaget

§ 7.1 Der tilføjes følgende: ”Bestyrelsen kan uddelegere udvalgte opgaver”.
Baggrunden for denne ændring er at bestyrelsen ønsker at uddelegere nogle opgaver, f.eks. lønafregning.

§ 7.3
Nuværende formulering: ”Driftsregnskab og status fremlægges på TAPETEN forud for generalforsamlingens afholdelse”.
Ny formulering: ”Driftsregnskab og status offentliggøres på BTK’s hjemmeside forud for generalforsamlingens afholdelse”.
Baggrunden for denne ændring er, at ikke alle medlemmer har deres daglige gang på Tapeten.

Klik nedenfor på 2022 for at se indkaldelsen, beretning, Regnskab og referat. 

Vedtægter for Ballerup Tennisklub

Medlemstal i BTK fra 2012 frem til i dag