Generalforsamlingen 2023 blev afholdt søndag den 5. februar i klubhuset i Damgårdsparken.

Forslaget om et nyt weekend kontingent blev vedtaget. Desuden blev alle forslag under punkt 5 vedtaget.

Referatet kan ses nedenfor under år 2023.

Samme sted kan en tegning over forslaget til en ny tagterrasse ses.

 


Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på hjemmesiden senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Vedtægter for Ballerup Tennisklub

Medlemstal i BTK fra 2012 frem til i dag