Indkaldelse til generalforsamling søndag den 5. februar 2023 kl. 10 i klubhuset i Damgårdsparken


Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Kassereren forelægger regnskabet samt forslag til kontingent, indskud og budget.

  • Bestyrelsen foreslår dels uændrede satser på de nuværende kontingenter, dels et nyt weekend kontingent. 

5. Indkomne forslag

  • Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen bekræfter vedtagelsen af vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober 2022.
  • Bestyrelsen foreslår at BTK betaler helt eller delvist for en ny coating af tennisbanerne på Tapeten. 

6. Valg til bestyrelse, udvalg og revisorer

7. Eventuelt
  

Se bestyrelsens forslag til punkt 4 og 5


Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på hjemmesiden senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Vedtægter for Ballerup Tennisklub

Medlemstal i BTK fra 2012 frem til i dag