Generalforsamlingen 2024 afholdes søndag den 4. februar i klubhuset i Damgårdsparken.

 


Generalforsamlingen starter kl 10. Der er morgenkaffe og morgenbrød fra kl 9:30. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på hjemmesiden senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Vedtægter for Ballerup Tennisklub

Medlemstal i BTK fra 2012 frem til i dag