Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

Pga. coronarestriktionerne kan den ordinære generalforsamling i 2021 ikke kan afholdes ifølge vedtægterne, som foreskriver at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar.

Der kræves dog fortsat overholdelse af de almindelige restriktioner, herunder brug af mundbind og fremvisning af et gyldigt Coronapas eller et negativt testresultat der højst er 72 timer gammel.

Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 30. maj kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken.

Bemærk at der under punkt 5 er forslag til vedtægtsændringer af § 8: 

Forslag til § 8.4

Der kan af bestyrelsen gives bemyndigelse til at meddele fuldmagt på enkeltkonto niveau for den ene konto der vedrører kantinen. Bemyndigelsen kan gives til et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller til udvalgte personer udenfor bestyrelsen.

Forslaget til vedtægtsændringen fremsættes som et krav fra AL-Bank. Gennem mange år har bestyrelsen meddelt fuldmagt til udvalgte medlemmer til at råde over betalingskort og underskrevet de nødvendige bankdokumenter. Men nu kræver AL-Bank, at det yderligere skal indskrives i vedtægterne.

Klik nedenfor på 2021 for at se indkaldelse, beretning, regnskab mv.

Vedtægter for Ballerup Tennisklub