Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

I 2018 afholdes generalforsamlingen den 18. februar kl 10 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Klik på 2018 for at se indkaldelse, regnskab mv.

Vedtægter for Ballerup Tennisklub