Indendørs tennis på Tapeten

Vi spiller tennis i vintersæsonen på Tapeten, Magleparken 5.

Indendørssæsonen varer fra den 1. oktober til den 30. april. Alle juniorer får tilbud om træning i indendørssæsonen. Seniorer kan reservere baner i lighed med udendørs eller ansøge om en fast ugentlig spilletime.

Tilmelding til indendørs tennis i vintersæsonen for juniorer og seniorer, der allerede er medlem af BTK

Alle, der har betalt basiskontingentet, kan logge ind i Banebooking- og Medlemssystemet, og betale indendørskontingentet online. Klik her for at se  kontingentsatserne.

Tilmeld dig indendørs tennis.

Tilmelding til indendørs tennis i vintersæsonen for juniorer og seniorer, der endnu ikke er medlem af BTK

Opret dig i Banebooking- og Medlemssystemet, og betal kontingentet online. For at spille indendørs, skal man betale basiskontingent og indendørskontingent.

Meld dig ind i BTK

 

Medlemmer af BTK kan logge ind i banebookingsystemet og se de ledige banetimer, og booke banetimer. 

Indendørs banetimer

Ballerup kommune har indrettet 2 tennisbaner på Tapeten. Ballerup Tennisklub har fået stillet en del af disse banetimer til rådighed. Tennisklubben bruger dels disse timer til træning og forskellige arrangementer, dels til almindeligt tennisspil.

Tildeling af faste banetimer foregår efter anciennitet. Man skal have været medlem udendørs i sæsonen op til den pågældende indendørssæson for at få adgang til at spille indendørs. Både juniorer og seniorer kan reservere og spille på de ledige banetimer i lighed med udendørs.

HUSK at faste banetimer skal bekræftes uge for uge. I praksis betyder det, at man skal logge ind på bookingsystemet hver uge og bekræfte, at man benytter sin bane den efterfølgende uge. Hvis man undlader at bekræfte brugen af sin bane sættes den automatisk til fritegning.

Man kan tidligst bekræfte næste uges banetime 9 dage før og 5 inden. Hvis man eksempelvis har en banetime onsdag, kan man tidligst bekræfte næste uges banetime om mandagen og senest om fredagen. Det er tilstrækkeligt, at en af spillerne logger ind i bookingsystemet og bekræfter næste uges banetime. Klik her for at læse vejledningen.


Kontingentopkrævning for indendørs

Har man betalt sit udendørskontingent, og har man tidligere haft en fast indendørs banetime, har man fortrinsret til at forny denne banetime til den kommende sæson, hvis man opfylder ovenfor nævnte krav og betaler sit indendørskontingent indenfor den fastsatte tidsfrist.

Det er kun seniorer der kan få fast banetime. Juniorer tilbydes indendørs træning. Alle seniorer der havde indendørs bane sidste år vil modtage kontingentopkrævning med betalingsfrist den 1. juli. Betalingsfristen er fastsat til dette tidspunkt for at sikre tid til makkerbytte og fordeling af de ledige baner.

Juniorerne vil først modtage kontingentopkrævning efter tilmelding til indendørssæsonen. Tilmelding udsendes/udleveres i august.

Ledige banetimer

Hvis medlemmer med indendørstime sidste år ikke har betalt ved betalingsfristens udløb, vil banen blive opslået ledig. Der udsendes ikke rykkerbrev. Ledige baner vil blive opslået på opslagstavlen primo august. Ønsker man at komme i betragtning til en af de ledige baner eller bytte bane, henvender man sig til kassereren Erik Hvalsøe. Man skal være medlem i udendørssæsonen for at komme i betragtning til en indendørsbanetime. Fordelingen af de ledige baner vil finde sted i september. Hvis man ikke har en meget høj anciennitet, vil det være klogt at lave en prioriteret ønskeliste, da det ikke er sikkert, at man kan få den tid man helst vil have. Klik her for at se en oversigt over ledige banetimer pr. 10/9-2017.


Gæstespil indendørs

Blandt de medlemmer, der spiller indendørs har der været et ønske om en gang imellem at kunne spille med BTK-medlemmer der normalt ikke spiller indendørs.

Som bekendt er det kun BTK-medlemmer, der betaler indendørskontingent, der har adgang til at spille tennis på Tapeten. Det er i enkeltstående tilfælde tilladt at invitere en gæst med for at spille minitennis, badminton eller tennis. Gentagne spil med gæster er ikke tilladt.

Der er ikke tale om, at man har betalt baneleje for sin faste time og dermed blot kan udlåne sin time til andre. De personer der spiller tennis på Tapeten skal være personligt medlem af BTK og have betalt både udendørs og indendørs kontingent.

BTK-medlemmer, der kun betaler udendørs kontingent, har dog adgang til de fælles arrangementer der foregår i vinterens løb, f.eks. nytårsturneringen.

BTK-medlemmer, der kun betaler udendørs kontingent, kan købe et klippekort til 5 timer for kr. 250,- Dette klippekort købes hos kassereren (Erik Hvalsøe). Klippekortet giver adgang til at spille 5 timer (5 gange) på Tapeten.

Når klippekortet er betalt åbnes der for 5 reservationer med det normale medlemsnummer. Hvis man spiller 5 gange sammen med en person der har fast time, så skal der ikke reserveres i bookingsystemet, men det tæller på klippekortet uanset om der reserveres i bookingsystemet eller ej.