Klubbens formål er nedfældet i vedtægterne § 1.2:

Klubbens grundlag er fællesskabet og formålet er at skabe de bedst mulige vilkår for udøvelse
af tennissporten i Ballerup Kommune.

Herudover er klubben forpligtet overfor Ballerup Kommunes kulturpolitik, idrætspolitik og frivillighedspolitik, således som det kan læses på Ballerup Kommunes hjemmeside www.ballerup.dk 

Under hensyntagen til ovenstående, og på baggrund af medlemsundersøgelsen, der blev gennemført i 2006 og den efterfølgende debat på medlemsmødet, har bestyrelsen konkretiseret følgende målsætning:

  • Der skal sikres gode fysiske rammer, det gælder både bane- og klubhusfaciliteter.
  • Der skal arbejdes for gode sociale rammer for medlemmerne, de frivillige og de ansatte. Nye medlemmer skal føle sig velkomne og den gode trivsel og klubånd skal der værnes om.
  • Frivillighedsprincippet sættes højt, og det tilstræbes at klubben i høj grad ledes og drives af frivillige.
  • Det tilstræbes at tilbyde aktiviteter til alle aldersgrupper og til både motionister og turneringsspillere. Aktiviteter til børn og unge prioriteres særlig højt.
  • Tennis for bredden prioriteres højt, mens elitetennis ikke prioriteres særlig højt.
  • Der skal være plads til både de medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens aktiviteter og de medlemmer, der blot ønsker at spille tennis uden yderligere engagement i klubben.
  • I begrænset omfang tilstræbes det at udbyde adgang til at spille tennis med brugerbetaling.
  • De enkelte udvalg udformer selv målsætninger for deres område.


Bestyrelsen
November 2006