Tennis Øst holdturneringen for voksne 2020

13. december 2019 21:08 , af Webmaster .

Ændringer for rækkerne i Motionist, Golden Age, senior serie og veteran.

Tennis Øst nedsatte efter sommerferien et ad hoc-udvalg med deltagelse af en række inviterede klubber, små som store. Meningen var at evaluere på sommerens turnering, som der har været mange kommentarer til og mange klager over.

Ad hoc-udvalget har nu gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige holdkaptajner og har gennemgået resultaterne og de mange kommentarer grundigt. Efterfølgende har Tennis Øst bestyrelsen behandlet udvalgets indstilling og sagt ja til alle anbefalinger.

Det betyder, at der til sommeren 2020 kommer en række ændringer i forhold til 2019. Disse ændringer vil komme til at fremgå af indbydelser og reglementer. 

Det handler fx om flere hold i puljerne, slutspil i alle rækker og færre regler at håndhæve. Dog kommer der en opstramning der, hvor mange holdkaptajner har markeret, at der er udfordringer.

Udvalget har behandlet mange ønsker og kommentarer - og er nået frem til et resultat, som udvalget tror på, at der er bred opbakning til. Spørgeskemaundersøgelsen viste i hvert fald, at der til hvert af de overordnede spørgsmål var et tydeligt flertal.

Her kan du læse om beslutningerne for 2020 og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen https://tenniseast.dk/holdturnering/.