Omklædningsrum lukket indtil videre

12. juni 2020 11:52 , af Webmaster .

Information fra Ballerup Kommune:

Kære foreninger,
Den 8. juni 2020 indledte regeringen fase 3 af genåbningen af Danmark. Det betyder, at vi nu kan
tilbyde at genåbne vores indendørs idrætsfaciliteter og svømmehallen.

I Ballerup Kommune er det besluttet at East Kilbride Badet åbner mandag den 15. juni 2020 og holder
åbent hele sommeren igennem. I skolesommerferien kan børn komme i badet for en tier pr. besøg.
De øvrige indendørs idrætsfaciliteter åbnes – efter dialog med foreninger – så hurtigt som muligt.

Det er ligeledes besluttet, at vi holder en række indendørs faciliteter åbne i skolesommerferien (29. juni
– 9. august 2020), hvis der er ønsker i foreningerne til at gennemføre aktiviteter i ferieperioden.

Bemærk dog, at bortset fra East Kilbride Badet er der for både udendørsidrætten og
indendørsidrætten, indtil videre ikke adgang til bade- og omklædningsrum.

En forudsætning for, at vi kan åbne de indendørs idrætsfaciliteter er, at foreningerne påtager sig at
hjælpe med rengøringen af de faciliteter, der benyttes. Læs mere herom nedenfor.
Idendørs idrætsfaciliteter

Med hensyn til genåbning af de øvrige indendørs idrætsfaciliteter vil tingene, som varslet i det
ekstraordinære nyhedsbrev udsendt mandag den 8. juni 2020, i første omgang ikke køre helt som de
gjorde før COVID 19-nedlukningen.
Lige nu er der nemlig færre faciliteter (haller) til rådighed til foreningerne, fordi Ballerup Kommunes
skoler en række steder benytter hallerne for at kunne opretholde undervisningen.
Det drejer sig om:
Rosenlund Gl. hal
Hedegårdshallen
Højagerhallen
Måløv Ny hal
Måløv Gl. hal
Østerhøjhallen
Skolerne benytter disse haller frem til 26. juni 2020. Herefter skal borde og stole fjernes og hallerne
rengøres.
Hertil kommer, at Skovlundehallen (Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg) ikke kan benyttes pga.
renovering.
For at kunne fordele de ledige idrætsfaciliteter, har vi brug for at høre fra jer, om I er interesserede i at
påbegynde jeres aktivitet inden sommerferien - også selvom I sandsynligvis ikke kan træne der, hvor I
normalt træner eller få tildelt de tider, som I har haft i løbet af sæsonen.
Derudover har vi behov for at få at vide, om I ønsker tid i kommunens haller mv. i sommerferien, for at
kunne fortsætte jeres aktivitet. Åbning af idrætsfaciliteterne og antallet af faciliteter, der åbnes, vil ske
ud fra det samlede behovs- og helhedsbillede, og I skal som forening være opmærksom på, at I ikke er
garanteret den hal/facilitet, som I normal er anvist, hvis I ønsker at gennemføre træning i
skolesommerferien.
Vi beder jer om at sende os en kort mail, der redegør for:
 Aktivitetens art
 Hvilke dage/tider I ønsker at afvikle jeres aktivitet i uge 25 og 26
 Om I ønsker at afvikle jeres aktivitet i skolesommerferien 29. juni – 9. august og i hvilket omfang
 Aldersniveauet på aktivitetens deltagere
Hvis I ønsker at afvikle jeres aktivitet i uge 25 og 26, beder vi jer om at vende tilbage til os snarest
muligt og senest mandag den 15. juni kl. 9 på kultur@balk.dk. Herefter vil de ledige idrætsfaciliteter
blive fordelt og I vil få svar hurtigst muligt herefter.
Hvis I ønsker at afvikle jeres aktivitet i skolesommerferien 29. juni – 9. august, skal mailen være os i
hænde senest mandag den 22. juni kl. 9 og sendes til kultur@balk.dk.
Vil glæder os til at høre fra jer!
Sammen om genåbningen – et fælles ansvar
En sikker genåbning kalder på samarbejde, og sammen med jer skal vi sikre at retningslinjerne fra
Kulturministeriet og sundhedsmyndighederne overholdes.
Ballerup Kommune varetager en daglig rengøring af faciliteterne, men da sundhedsmyndighederne
anbefaler hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, må foreningerne påtage at rengøre
overflader og kontaktpunkter og det udstyr, som benyttes, efter endt træning/brug.
Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjere eller
yogamåtter) anbefales det i Kulturministeriets retningslinjer at der så vidt muligt benyttes personlige
rekvisitter. Bemærk, der må godt bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber,
mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under
aktiviteten.
Konkret betyder det, hvis I gerne vil i gang med jeres aktiviteter nu og også i sommerferien, at:
 I sætter jer ind i retningslinjerne udsendt fra Kulturministeriet, og sikrer, at jeres aktivitet
overholder alle regler på området.
 I påtager jer at medvirke til at løfte rengøringsopgaven omkring overflader og kontaktpunkter og det
udstyr, som benyttes.
 I er villige til at transportere jer til andre steder i kommunen og måske afholde jeres aktivitet på
andre dage/tider end normalt
Ballerup Kommune stiller en COVID 19-startpakke til rådighed til alle foreninger, der ønsker at
påbegynde deres aktivitet før/i sommerferien. Pakken indeholder følgende:
 Engangshandsker
 Spritservietter
 Håndsprit
 Affaldssække
Startpakken afhentes på rådhuset efter nærmere aftale.
Retningslinjer fra Kulturministeriet
Af Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og
fritidsfaciliteter” fremgår det blandt andet:
 Det anbefales at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse, m.v. Det
gælder ikke esport og tankesport. Ligeledes ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb,
foredrag, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand.
 I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters
afstand (2 meter ved kraftig udånding), eller regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen
overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakten.
 Sport- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan gennemføres (fx idræt hvor man har
direkte berøring med andre spillere så som håndbold og basket), hvis der til gengæld er ekstra stor
opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og
unge.
 Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være
flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om
forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet, og at
forsamlingstætheden ikke kommer under 4 m2 pr. person. Bemærk derfor, at vi i Ballerup Kommune
anbefaler, at I tilrettelægger børnehold således, at forældrene ikke har adgang til
hallen/idrætsfaciliteten men afhenter børnene ved indgangen, da forældrene tæller med i lokalets
kapacitet.
Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og
fritidsfaciliteter” finder I her:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-
_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Bemærk, der gælder en række særlige retningslinjer for:
 Svømning
 Fitness
 Lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og skoleregi
 Lokaler for amatørteater, amatørorkestre, musikalsk sammenspil (bands) og korsang, herunder på
musik- og kulturskoler
 Lokaler for aktiviteter med publikum, fx foredrag, amatørteater, koncerter, udstillinger mv.

Generelle retningslinjer
Husk også de helt generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Grundelementerne for
forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
 Isolation af personer med symptomer.
 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.