Julegave til Tapeten

21. december 2019 10:24 , af Webmaster .

Budgetaftalen 2020 i Ballerup Kommune, der blev vedtaget af alle partier i kommunalbestyrelsen, betød bl.a. at der er blevet afsat 2,4 mio kr. til Tapeten. Pengene fordeles med 400.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i
2021 og 1 mio. kr. i 2022. Der er tale om anlægsudgifter, dvs. vedligeholdelse og reparationer er et andet budget. 

Foreningerne på Tapeten har fået mulighed for at få indflydelse på hvad pengene skal bruges til. Har du gode idéer, så send dem til post@btk.dk - helst inden den 15. januar 2020. 

Det er en forudsætning, at pengene bruges til noget som kommer flere brugere/foreninger til gavn. Det er derfor ikke muligt at få bevilget penge til noget, som f.eks. kun kommer tennisklubben til gode. Men da tennishallen og omklædningsfaciliteterne anvendes af flere brugere, er gode idéer på dette område velkomne. Alle andre idéer er også velkomne, f.eks. vedr. udendørsarealerne, mødelokaler eller noget helt andet.

Klik her for at læse budgetaftalen.