Info til alle fra KTU og SLTU

23. december 2017 08:54 , af Webmaster .

Info til alle fra bestyrelserne i KTU og SLTU

SLTU og KTU har påbegyndt et større samarbejde under navnet Tennis Øst.

Ved samarbejdet, som indledningsvis omfatter afvikling af holdturneringer, individuelle mesterskaber, skumtennisstævner og forskellige øvrige aktiviteter, håber Tennis Øst at kunne bidrage væsentligt til klubbernes arbejde med at skabe nye og forbedrede tilbud til medlemmerne.

Udover fælles individuelle mesterskaber og junior – og veteranholdturneringen, som i flere år har haft deltagelse af begge unioner, vil Tennis Øst i udendørssæsonen 2018 tilbyde følgende holdturneringer for seniorer:

  1. Divisionshold: Rene dame- og herrehold (som DH turneringen i dag) følger DTFs regler for rene hold og afløser bl.a. Sjællands- og Københavnerserien. Disse divisionshold spiller om oprykning til de divisioner, der udbydes af DTF. Det tilstræbes, at holdene opdeles såvel efter niveau som geografisk.
  2. Seriehold: Blandede hold for mænd og kvinder. Der afvikles 5 kampe pr. holdkamp – 2 singler og 3 doubler. Holdene bliver opdelt geografisk og efter niveau. Aldersgrænsen for deltagelse er 18 år.
  3. Doubleturnering: Blandede hold for mænd og kvinder, på motionistniveau. Der afvikles 6 doubler pr. holdkamp. Aldersgrænsen for deltagelse er 18 år.
  4. Veteranholdsturnering: Som vi kender det fra tidligere år. Reglementet vil forsøgt tilpasset DTV’s regler for holdturnering.

Vi har med disse tiltag forsøgt at etablere holdturneringer, der ligger i tråd med de ændringer, som DTF har annonceret på holdturneringsområdet.

De individuelle mesterskaber afholdes for første gang samlet i januar 2018 under navnet Regionsmesterskaberne, og med omkring 1000 tilmeldinger ligner dette fra start af en succes. Målsætningen for sommerens regionsmesterskaber er at endnu flere turneringsivrige medlemmer vil finde et mesterskab med deltagelse fra hele Sjælland interessant og udfordrende.

Af øvrige aktiviteter planlagt under Tennis Øst samarbejdet kan nævnes afholdelse af skumtennisstævner (fælles med DGI), fællestræning for juniorer, træningssamlinger for udvalgte spillere, forskellige kampspilsformer og ”regionskamp” mod FTU/JTU.

For at give det spændende nye samarbejde det bedst mulige afsæt afholdes et informationsmøde i Idrættens Hus i Brøndby tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 18-21.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op, så vi kan få lejlighed til at uddybe de tiltag og visioner, vi har for Tennis Øst.

Tennis Øst vil inden længe være at finde på såvel nettet med en hjemmeside, som på de sociale medier med en facebookside. Her vil medlemmerne i begge unioner kunne holde sig orienteret om de planlagte aktiviteter.

Med ønsket om en god jul og et sportsligt nytår.

Lars Gulmann
Formand SLTU

Joakim Thörring
Formand KTU