Frivillige og lønnede i Ballerup Tennisklub

Ballerup Tennisklub er en forening baseret på medlemskab og drevet primært af frivillige. Langt de fleste opgaver i BTK udføres af frivillige, men nogle opgaver udføres af lønnede personer. De opgaver, der udføres af lønnede personer er f.eks. opgaver, der kræver særlige kompetencer, er tidskrævende, skal udføres på bestemte tidspunkter eller ikke kan passes ind i frivilliges hverdag.

Ovenstående skattemæssige oplysningerne er hentet fra DGI og DIF. Klik her for at hente hæftet Skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2021